Da Costakade 209 sous
1053 XA Amsterdam
route

T. 020 4897663
info@landzaat.nl

KvK 27189711
privacyverklaring
disclaimer
Rode brug Amsterdam oost jaarrekening eenmanszaak jaarverslag Huis Amsterdam oud-west boekhouder jaarrrekening jaarverslag Schipholbord Amsterdam Schiphol BV west zzp Rijksmuseum Amsterdam centrum offerte boekhouder jaarrekening Reclamezuil Amsterdam oud-zuid deponeren jaarrekening BV Eye Amsterdam noord jaarverslag boekhouder omzetbelasting terras Amsterdam Westerpark zzp jaarverslag balans Vondelpark Amsterdam Vondelpark jaarrekening west BV Nijntje Amsterdam  centrum jaarrekening zzp jaarverslag Molen Amsterdam oost vof zzp jaarverslag Station Amsterdam  Centraal Station boekhouder belastingaangifte balans Poort hallen Amsterdam Oud-West foodhallen jaarrekening west Arenaboulevard Amsterdam zuidoost BV boekhouder zzp Schouwburg Amsterdam centrum deponeren jaarrekening BV

JAARREKENING VOF

Jaarrekening vof

Bent u vennoot van een vof (vennootschap onder firma) en wilt u de jaarrekening laten opstellen? Dat kan bij Administratiekantoor Landzaat! Wij hebben al meer dan 15 jaar ervaring met het opstellen van jaarrekeningen. Onze klanten komen voornamelijk uit de regio Amsterdam.
Voor een vof is het opstellen van een jaarrekening niet verplicht. Elke vennoot moet echter wel de winst- en verliesrekening en de balans van de vennootschap onder firma bij de aangifte inkomstenbelasting invullen! Balans en winst- en verliesrekening zijn nu juist de belangrijkste onderdelen van een jaarrekening. Reden genoeg om een goede jaarrekening te laten maken.
Als u een lening of hypotheek wilt aanvragen, dan heeft u ook een jaarrekening van de vof nodig. Ook bij toetreding of uittreding van een vennoot zult u een jaarrekening van de vof nodig hebben.

Jaarrekening opstellen

In de jaarrekening staan de winst- en verliesrekening van het betreffende jaar en de financiële balans per 31 december. Op de meeste posten wordt tevens een toelichting gegeven. Zo kunt u omzet, kosten en winst van verschillende jaren vergelijken. Wij laten u deze cijfers van de laatste 5 jaar in de jaarrekening zien. U krijgt hierdoor een goed inzicht in de financiële situatie van de vennootschap onder firma.
Voor het opstellen van een jaarrekening is meestal gespecialiseerde kennis nodig. U kunt hierbij denken aan het berekenen van afschrijvingen, controle van openstaande posten van debiteuren en crediteuren, bepalen van overlopende posten en de stand van het eigen vermogen. De financiële balans (activa en passiva) moet natuurlijk ook in evenwicht zijn. Het opstellen van de jaarrekening kunt u daarom uitbesteden aan Administratiekantoor Landzaat in Amsterdam.

Locatie Jaarrekening Amsterdam

Jaarrekening Amsterdam is een initiatief van Administratiekantoor Landzaat. Wij zijn gevestigd in Amsterdam Oud-West aan de Da Costakade, vlakbij de Kinkerstraat, de Nassaukade en de Bilderdijkstraat. Wij zijn centraal gelegen in Amsterdam en zijn dus voor veel klanten goed bereikbaar. Route