Aalsmeerweg 79
1059 AE Amsterdam
route

T. 020 4897663
info@landzaat.nl

KvK 27189711
privacyverklaring
disclaimer
P A S R H S R R E t V N M S

JAARREKENING LATEN MAKEN

Wat is een jaarrekening?

Een jaarrekening is een financieel jaarverslag van een bedrijf, zoals eenmanszaak, vof (vennootschap onder firma) of een BV (besloten vennootschap), maar ook van een ZZP’er. Over het algemeen bestaat een jaarrekening uit de winst- en verliesrekening van het betreffende jaar en uit de balans per 31 december en uit een toelichting op beide. Een belangrijke functie van de jaarrekening of jaarverslag is dat een ondernemer uit de informatie een goed inzicht krijgt in de financiële situatie van zijn bedrijf of activiteiten. Hierdoor kan de ondernemer besluiten nemen om zijn bedrijf al of niet bij te sturen.
Wilt u een jaarrekening laten maken? Vraag dan eens een offerte aan bij Administratiekantoor Landzaat in Amsterdam.

Winst- en verliesrekening

De winst- en verliesrekening van een jaarrekening is meestal goed te begrijpen. Hierin staan namelijk de omzet en kosten van uw bedrijf van één boekjaar. Het belangrijkste voor veel ondernemers is de hoogte van de winst of het verlies.
De kosten worden meestal in de volgende groepen verdeeld: huisvesting, personeel, algemeen, verkoop en bankkosten. Dit woorden ook wel de indirecte kosten genoemd. Zij hebben namelijk een indirecte invloed op de omzet.
In de winst- en verliesrekening worden, indien van toepassing, ook de directe kosten vermeld. Deze kosten hebben direct betrekking op de omzet. Bijvoorbeeld als u een machine inkoopt en u deze vervolgens aan een klant verkoopt (handelen in goederen). Ook als u een zelfstandige inhuurt voor een project voor uw klant betreft dit de directe kosten. De omzet minus de directe kosten is de bruto marge. En de bruto marge minus alle kosten is het resultaat (winst of verlies).

Balans

Op de balans van de jaarrekening staan de bezittingen en schulden van een bedrijf op 31 december. De balans is dus een momentopname. De ondernemer kan er o.a. uit opmaken of de schulden op korte termijn betaald kunnen worden.
De bezittingen staan aan de linkerzijde op de balans (de activa). Dit zijn bijvoorbeeld een machine (vaste activa), klanten die moeten betalen (debiteuren) en een positief banksaldo (liquide middelen).
De schulden staan aan de rechterzijde op de balans (de passiva). Dit zijn bijvoorbeeld de omzetbelasting en een crediteur (leverancier) die nog betaald moet worden. Ook een positief eigen vermogen van uw bedrijf betreft een schuld aan de ondernemer of aandeelhouder.
Voor het opstellen van de balans is gespecialiseerde kennis nodig. U kunt daarom het laten maken van de jaarrekening ook uitbesteden aan Administratiekantoor Landzaat in Amsterdam.

Toelichting jaarrekening

In de toelichting van een jaarrekening staan specificaties van de posten op de balans en van de verlies- en winstrekening. U kunt bijvoorbeeld zien hoe uw verkoopkosten zijn opgebouwd (reclame, representatie, website). Andere voorbeelden zijn de berekening van de waarde van de vaste activa en de berekening van de stand van het eigen vermogen en de schuld omzetbelasting.