Aalsmeerweg 79
1059 AE Amsterdam
route

T. 020 4897663
info@landzaat.nl

KvK 27189711
privacyverklaring
disclaimer
N M S P A S R H S R R E t V

JAARREKENING BV

Jaarrekening BV

Bent u aandeelhouder van een BV (besloten vennootschap) en wilt u de jaarrekening laten opstellen? Dat kan bij Jaarrekening Amsterdam! Wij hebben al meer dan 20 jaar ervaring met het opstellen van de jaarrekening voor BV’s.
U heeft bijvoorbeeld een jaarrekening van de BV nodig voor de aangifte vennootschapsbelasting. Bij deze aangifte moet u de balans en winst- en verliesrekening van de BV invullen. Ook kunt u informatie over bijvoorbeeld investeringsaftrek en beperkt aftrekbare kosten uit de jaarrekening halen. BV’s zijn bovendien verplicht een beperkte balans bij de Kamer van Koophandel te deponeren.
Als uw BV bijvoorbeeld een lening of hypotheek nodig heeft, dan heeft u meestal ook een jaarrekening nodig. Bij de verkoop van aandelen zult u tevens een jaarrekening moeten kunnen overleggen.

Deponeren jaarrekening BV

Informatie uit de jaarrekening van een BV moet verplicht gedeponeerd worden bij de Kamer van Koophandel. Dit moet ook digitaal ingediend worden. De BV hoeft alleen een beperkte balans te deponeren als de BV tot de klasse ‘Micro’ behoort. De BV valt in de klasse ‘Micro’ als de jaarrekening 2 jaar achter elkaar voldoet aan minimaal 2 van de volgende 3 eisen:

  1. de activa zijn minder dan € 350.000
  2. de jaarlijkse netto omzet is minder dan € 700.000
  3. gemiddeld aantal werknemers is minder dan 10

Jaarrekening opstellen

In de jaarrekening staan de winst- en verliesrekening van het boekjaar en de financiële balans per 31 december. Op de meeste posten wordt tevens een toelichting gegeven. Zo kunt u omzet, kosten en winst van verschillende jaren vergelijken. Wij laten u deze cijfers van de laatste 5 jaar in de jaarrekening zien. U krijgt hierdoor een goed inzicht in de financiële situatie van uw BV.
Voor het opstellen van een jaarrekening is meestal gespecialiseerde kennis nodig. Denk hierbij aan het berekenen van afschrijvingen, controle van openstaande posten van debiteuren en crediteuren, bepalen van overlopende posten en de stand van het eigen vermogen. De financiële balans (activa en passiva) moet natuurlijk ook in evenwicht zijn.

Locatie Jaarrekening Amsterdam

Jaarrekening Amsterdam is een initiatief van Administratiekantoor Landzaat in Amsterdam-Zuid. Ons kantoor is gelegen aan de Aalsmeerweg 79 op de hoek met de Sassenheimstraat. Dat is vlakbij het gezellige Hoofddorpplein, bedrijventerrein de Schinkel en de afslag S107 van de A10. Jaarrekening BV Amsterdam: route